เราบริการผลิต และจำหน่ายฟิล์มม้วนประเภทต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย บริษัทผลิตและจำหน่าย แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ตามประเภทของฟิล์ม
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค เช่น ซองก้นตั้ง, ซองฟอยล์, ซองขนม, ซองกาแฟ, ซองเครื่องสำอางค์, ซองฝาจุก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (TAK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บมจ. ทีพีบีไอ

 • (+66) 02 429 0354 – 7 ต่อ 227

 • @TPBI
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ซองกาแฟ
 • ถุงฝาเกลียว
 • ถุงใส่ขนม
 • ถุงอาหารแช่แข็ง
 • Consumable Products
 • Flexible Packaging
 • Paper Packaging
 • Global Trading

Multilayer Blown Film

Lamination

 • ใช้สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 • ใช้เป็นฟิมล์ถนอมมอาหารจำพวก ขนมขบเคี้ยว, อาหารจำพวกซีเรียล, ซอส, กาแฟ เป็นต้น

Barrier Film

 • ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
 • สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซ อ๊อกซิเจน (OTR) และ ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ(WVTR) ใน บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสด อาหารแห้ง หรือ อาหารแปรรูป จำพวก ปลา, แฮม, ไส้กรอก, เนื้อ, เบคอน และ บรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์การแพทย์, เข็มฉีดยา

Stretch Hood

 • ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับฟิลมหด
 • ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า
 • ใช้ฟิล์มที่มีความโปร่งใสสูง สามารถเห็นสินค้าได้ชัดเจน
 • ป้องกันสินค้าได้ 5 ด้าน
 • ลดเวลาการทำงานในเรื่องการเปลี่ยนม้วนฟิล์ม

ฟิล์มหด (Shrink Film)

ใช้สำหรับห่อสินค้าตามจำนวนที่ต้องการ เช่น ขวดน้ำ (12 ขวดต่อหนึ่งแพ็ก)

สื่อสาร_Sustainability_2020_ขึ้นเว็บ_THSI.jpg

สื่อสาร_Sustainability_2020_ขึ้นเว็บ_CG.jpg