การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท จังหวัดนครปฐม และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว...

อ่านต่อ

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง #ปีที่ 3

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง #ปีที่ 3 กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับ โรงเรียนวัดท่าพูด...

อ่านต่อ