นอกจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก บมจ.ทีพีบีไอ ยังมีบรรจุภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ แก้วและถ้วยกระดาษ ที่มีระบบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเนินการโดย บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“TMP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ทีพีบีไอ รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษ สำหรับใส่ขนมปัง เบอร์เกอร์ เบเกอรี่ หรืออาหารอื่นๆ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตทั้งในประเทศไทย และ อังกฤษ
 • Consumable Products
 • Flexible Packaging
 • Paper Packaging
 • Global Trading

Paper cup
Paper bowl

บรรจุภัณฑ์ถ้วยกระดาษ และ ชามกระดาษสำหรับร้านอาหา รและ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น ถ้วย / ชามกระดาษ สำหรับเครื่องดื่มร้อน หรือเย็น, อาหาร, ซุป, ไอศกรีม เป็นต้น

แก้วกระดาษ

 • ระบบการพิมพ์แบบ Flexographic Printing พิมพ์ได้สูงสุด 5 สี
 • สามารถพิมพ์ในระบบ Digital printing
 • สามารถทำได้ทั้งแบบ 1 ชั้น และ 2 ชั้น
 • เคลือบ PE coating แบบด้านเดียว (สำหรับเครื่องดื่มร้อน) / แบบสองด้าน (สำหรับเครื่องดื่มเย็น)

ถ้วย/ชามกระดาษ

 • ระบบการพิมพ์แบบ Flexographic Printing พิมพ์ได้สูงสุด 5 สี
 • สามารถพิมพ์ในระบบ Digital printing
 • เคลือบ PE coating แบบด้านเดียว (สำหรับอาหารร้อน) /
  แบบสองด้าน (สำหรับอาหารอุณภูมิห้อง)

Paper
Packaging

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับ อุตสาหกรรมเบเกอรี่ อาทิ ถุงซองกระดาษแบบไม่มีก้น, ถุงกระดาษแบบมีก้น ทรงสี่เหลี่ยม, ถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว

ถุงซองกระดาษแบบไม่มีก้นถุง

ถุงกระดาษแบบมีก้นถุง ทรงสี่เหลี่ยม

ถุงกระดาษแบบมีหูหิ้ว

บรรจุภัณฑ์กระดาษ อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์กระดาษ สำหรับใส่ขวดเบียร์ ขวดไวน์ และ ถาดสำหรับใส่ พิซซ่า

Latest
Showcase

ในฐานะผู้นำด้านการผลิต เราใส่ใจ รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

 • บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์

Consumables

 • ถุงกระสอบ