เราบริการผลิต และจำหน่ายฟิล์มม้วนประเภทต่างๆ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย บริษัทผลิตและจำหน่าย แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ตามประเภทของฟิล์ม
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค เช่น ซองก้นตั้ง, ซองฟอยล์, ซองขนม, ซองกาแฟ, ซองเครื่องสำอางค์, ซองฝาจุก ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (TAK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บมจ. ทีพีบีไอ

  • ซองกาแฟ
  • ถุงฝาเกลียว
  • ถุงใส่ขนม
  • ถุงอาหารแช่แข็ง
  • Consumable Products
  • Flexible Packaging
  • Paper Packaging
  • Global Trading

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexibles)

ฟิล์ม (Multilayer Blown Film)

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ให้บริการผลิตและจำหน่ายม้วนฟิล์มประเภทต่างๆที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบและ/หรือนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในประเทศ โดยประเภทของฟิล์มที่บริษัทผลิตและจำหน่ายแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

stretch hood film

Stretch hood film

ฟิล์มลามิเนต

Lamination Film

ฟิล์มแบริเออร์

Barrier Film

ฟิล์มหด

Shrink film

ซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

Flexibles Packaging ได้ดำเนินการในนาม T.A.K. Packaging, ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ทีพีบีไอ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 2548 ด้วยความ ร่วมมือกันระหว่าง บมจ. ทีพีบีไอ , กลุ่มบริษัท APS และ บริษัท คานาโอกะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น

รับผลิตซองบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ซองฟอยด์, ซองลามิเนต, ซองพลาสติก, ถุงซิปล็อค, ซองเทสเตอร์, ซองซาเช่, ซองติดจุก

พิมพ์ซองไม่มีขั้นต่ำ (Digital Printing)

สร้างแบรนด์สินค้าและธุรกิจให้ตอบโจทย์ ด้วยการพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์แบบดิจิตัล หรือพิมพ์ซองไม่มีขั้นต่ำ สามารถสั่งได้ในจำนวนน้อย ไม่มีค่าบล็อคสี ไม่มีค่าแม่พิมพ์ ไม่จำกัดสี!!! สามารถผลิตได้ในจำนวนขั้นต่ำ เพื่อทำการทดลองตลาดให้ตอบโจทย์ธุรกิจแบบ SME

Latest
Showcase

ในฐานะผู้นำด้านการผลิต เราใส่ใจ รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

  • บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์

Consumables

  • ถุงกระสอบ