Skip to main content

TPBI คว้ารางวัล SET Awards 2023 ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI โดย คุณชมัยพร เอื้อไพโรจน์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล “SET Awards 2023 – Commended Sustainability Awards” ซึ่งเป็นรางวัลในกลุ่ม...

อ่านต่อ

TPBI ได้รับ SET ESG Rating 2566 ระดับ “AA” และติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 4 ปีซ้อน

หลังจากเพิ่งได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2566 หรือ CGR 2023 ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย...

อ่านต่อ

TPBI คว้า CGR ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตอกย้ำการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจรของไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลกมากว่า 40 ปี ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ...

อ่านต่อ

TPBI ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองแห่งชาติ (มตช.9-2565)

คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองแห่งชาติ (มตช.9-2565)...

อ่านต่อ

“วน” ผนึกกำลัง “รีไซเคิลเดย์” เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาขยะพลาสติกยืด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ — โครงการ "วน" และ "รีไซเคิลเดย์" เปิดตัวการเป็นพันธมิตรเพื่อประสานความร่วมมือและนำจุดแข็งของทั้งคู่มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน โดยมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาแนวทางและพัฒนากระบวนการในการลดปริมาณขยะพลาสติกยืด...

อ่านต่อ

ทีพีบีไอร่วมเก็บขยะในกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณสิทธิชัย บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-Consumables และพนักงานบางส่วน เป็นตัวแทน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล...

อ่านต่อ