จากมุมมอง และการตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม, บริษัทจึงได้มีบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนประกอบที่ทำมาจาก พืช เช่น ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วย พลาสติกชีวภาพ Polybutylene Succinate (PBS) และ สามารย่อยสลายได้ เช่น ถ้วยกระดาษ, ชามกระดาษ, และ ฝาแก้ว
 • Consumable Products
 • Flexible Packaging
 • Paper Packaging
 • Global Trading

บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

แก้วกระดาษ

 • ทำจากกระดาษเกรดผลิตอาหารที่เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพเรียกว่า Polybutylene Succinate (PBS)
 • อายุการเก็บรักษา 1 ปีหลังจากวันที่ผลิต
 • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่อบอุ่น 80 - 90 C
 • สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หลังทำการฝังกลบ

ถ้วยกระดาษ

 • ทำจากกระดาษเกรดผลิตอาหารที่เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพเรียกว่า Polybutylene Succinate (PBS)
 • อายุการเก็บรักษา 1 ปีหลังจากวันที่ผลิต
 • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่อบอุ่น 80 - 90 C
 • สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หลังทำการฝังกลบ

Bio degradable Bag

 • สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 180 วัน
 • ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TPBI setawards 2022