บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทที่ใช้ในชีวิตประจำวันของ บมจ. ทีพีบีไอ ผลิตจากโรงงานสองแห่ง ได้แก่ โรงงานสามพราน และโรงงานระยอง โดย สามารถผลิตถุงพลาสติกได้หลายประเภท ตามคำสั่งลูกค้า และถุงพลาสติกดังกล่าว สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่ง สามารถจำแนกเป็น ถุงพลาสติกหูหิ้ว, ถุงพลาสติกที่สามารถใช้ซ้ำได้, ถุงพลาสติกหูหิ้ว, พลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหาร, ถุงขยะ และถุงประเภท ใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงปอสาน แบบต่างๆ
  • Consumable Products
  • Flexible Packaging
  • Paper Packaging
  • Global Trading
ถุงบีบครีม

ถุงบีบครีม

สำหรับร้านค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมเบเกดรี่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ผลิต ถุงบีบครีมแต่งหน้าเค้ก (Piping Bags) สำหรับใช้เพื่อบรรจุครีมในร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมเบเกอรี่ โดยผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin) และ มีกระบวนการผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานสำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารตามหลักสากล

โดยถุงดังกล่าวมีการพัฒนาให้แตกต่างจากถุงบีบครีมแต่งหน้าเค้กทั่วไปในท้องตลาด โดยมีนวัตกรรมที่ทำให้ไม่ลื่นในขณะจับบริเวณถุงเพื่อบีบครีม และยังสามารถผลิตได้ ทั้งแบบหยิบใช้ทีละใบหรือแบบม้วนมีรอยปรุ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกต่อการจัดเก็บ

ประโยชน์

  • เนื้อถุงไม่ลื่น
  • ใช้งานง่าย สะดวกต่อการจัดเก็บ

 

 

TPBI setawards 2022