Think Circular
Think Sustainable

Innovative Quality
Packaging.

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ครบวงจรระดับโลก และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บมจ. ทีพีบีไอ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformation ตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

Play Video

 ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออก บรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย

เราเริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว ที่มีโรงงานขนาดเล็กในประเทศไทย และปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชั้นนำในระดับนานาชาติ ด้วยทีมที่สนใจและรักในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ

 

Latest
Showcase

ในฐานะผู้นำด้านการผลิต เราใส่ใจ รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

  • บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์

Consumables

  • ถุงกระสอบ

TPBI Suntainability Investment 2021