จากมุมมอง และการตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม, บริษัทจึงได้มีบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนประกอบที่ทำมาจาก พืช เช่น ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วย พลาสติกชีวภาพ Polybutylene Succinate (PBS) และ สามารย่อยสลายได้ เช่น ถ้วยกระดาษ, ชามกระดาษ, และ ฝาแก้ว
  • Consumable Products
  • Flexible Packaging
  • Paper Packaging
  • Global Trading

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในนาม ทีพีบีไอ เทอร่า (TPBI Terra) โดยใช้หลักการ Circular Economy หรือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ (re-material) หรือ นำมาใช้ซ้ำ (reuse) ให้ได้มากที่สุด (Mono Material Packaging) รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (BIO Degradable Packaging)

icon 02 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LINE logo @tpbi


บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล

คลิ้ก เพื่อดูรายละเอียด

Mono Material Packaging

 

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

คลิ้ก เพื่อดูรายละเอียด

Biodegradable Packaging

 

Latest
Showcase

ในฐานะผู้นำด้านการผลิต เราใส่ใจ รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

  • บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์

Consumables

  • ถุงกระสอบ