จากมุมมอง และการตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม, บริษัทจึงได้มีบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนประกอบที่ทำมาจาก พืช เช่น ถุงย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วย พลาสติกชีวภาพ Polybutylene Succinate (PBS) และ สามารย่อยสลายได้ เช่น ถ้วยกระดาษ, ชามกระดาษ, และ ฝาแก้ว
 • Consumable Products
 • Flexible Packaging
 • Paper Packaging
 • Global Trading

Compostable product

แก้วกระดาษ (สามารถย่อยสลายได้)

 • ทำจากกระดาษเกรดผลิตอาหารที่เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพเรียกว่า Polybutylene Succinate (PBS)
 • อายุการเก็บรักษา 1 ปีหลังจากวันที่ผลิต
 • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่อบอุ่น 80 - 90 C
 • สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หลังทำการฝังกลบ

ถ้วยกระดาษ (สามารถย่อยสลายได้)

 • ทำจากกระดาษเกรดผลิตอาหารที่เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพเรียกว่า Polybutylene Succinate (PBS)
 • อายุการเก็บรักษา 1 ปีหลังจากวันที่ผลิต
 • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่อบอุ่น 80 - 90 C
 • สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หลังทำการฝังกลบ

ฝากระดาษ (ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้)

 • เคลือบเงา 15 / เคลือบด้าน 18
 • ทำจากกระดาษเกรดผลิตอาหารที่เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพเรียกว่า Polybutylene Succinate (PBS)
 • อายุการเก็บรักษา 1 ปีหลังจากวันที่ผลิต
 • สามารถย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หลังทำการฝังกลบ
 • คุณสมบัติทนความร้อน

Bio degradable Bag

 • สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ภายใน 180 วัน
 • ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Latest
Showcase

ในฐานะผู้นำด้านการผลิต เราใส่ใจ รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง ใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ของลูกค้า สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ถุงกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

 • บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์

Consumables

 • ถุงกระสอบ