สอบถามข้อมูล
นักลงทุน

(+66) 02 429 0354 - 7

การร้องเรียน, การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต และนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 02-8125455

เลขานุการบริษัท

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 02-4290354 # 501

สำนักงานใหญ่

 • 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์
  ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

 • +66 (0) 2 4290354 to 7
 • +66 (0) 2 4290358

สาขาระยอง

 • 88 หมู่ 5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
  จังหวัดระยอง 21180

 • +66 (0) 38 017471 to 73
 • +66 (0) 38 017470

TPBI setawards 2022