โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ Moving Together ปลูกป่าฟินเวอร์กับ Bioplastics”

    เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อMoving Togetherปลูกป่าฟินเวอร์กับBioplastics”กับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง...

อ่านต่อ

TPBI มอบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศแก่โครงการเกษตรเข้มแข็ง

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 : สมศักดิ์ บริสุทธนะกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI มอบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมที่ผลิตโดยบริษัทฯ...

อ่านต่อ

TPBI Suntainability Investment 2021