กิจกรรมส่งเสริมยศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Business Brotherhood)

5

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด  (มหาชน)  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงาน Food Innopolis จัดงานสัมมนา “What’s  next for Packaging in 2030” และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติคด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตัล(Digital Print Packaging) ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก(SME) กว่า 30 รายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมยศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Business Brotherhood)


2

โดยงานนี้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ให้ความรู้แก่ผู้สัมมนาและภายในงานมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติคด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตัล(Digital Print Packaging) เป็นจำนวนมาก ซึ่งการผลิตแบบดิจิตัลฯ นี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก(SME) ที่ต้องการเริ่มต้นธรุกิจด้วยปริมาณน้อยๆ หรือหลากหลายสินค้าได้ในคราวเดียวกัน

 

3  6


 

 


 

 


TPBI Suntainability Investment 2021