ทีพีบีไอ คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 63 เป็นปีแรก สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบน เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   Screenshot_2.jpg

TPBI คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 63 เป็นปีแรก
สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

           15 ธันวาคม 2563 – บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI) รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 63 เป็นปีแรกสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance)   โดย นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้แทนขึ้นรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” จาก นายภากร  ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากทั้งด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ในทุกมิติ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทมีการดำเนินงานและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น

 

 

 

TPBI Suntainability Investment 2021