202,587.9

ปริมาณพลาสติกที่เข้าร่วมโครงการ (กิโลกรัม)

17ุ6,049.4

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

  โครงการวน (WON project)

         เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก (อ้างอิงข้อมูลจาก the momentum) และจากการพบซากสัตว์อีกหลายชนิดที่เสียชีวิตเพราะขยะพลาสติก ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยผู้บริหารของบริษัทเริ่มก่อตั้งโครงการวน เพื่อมาแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่มิถุนายนปี 2561 และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งหวังให้โครงการวนเป็นปลายทางของขยะพลาสติกทั้งประเทศ
         โครงการวนใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบตัวสินค้า และระบบในการจัดเก็บขยะให้เกิดการนำสินค้ากลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ สร้างการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด และเกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
         ในปัจจุบันปลายทางของขยะพลาสติกส่วนใหญ่คือบ่อฝังกลบ ดังเช่น “ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือ Single – Used Plastic Bag” ใช้ปุ๊บ ทิ้งปั๊บ แต่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน ซึ่งใช้เวลามากกว่า 450 ปีในการย่อยสลาย พลาสติกบางชิ้นก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ก็ถูกนำไปทิ้งเป็นขยะเสียแล้ว จริงๆแล้วพลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดี หากเราปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อทำให้ถุงพลาสติกสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ยังเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ลดความต้องการใช้ทรัพยากรใหม่ลงอีกด้วย
            บริษัทจึงก่อตั้งโครงการวน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจเฟสบุคในชื่อ “Wontogether” เพื่อขอรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่สะอาดและแห้ง สามารถทดสอบด้วยการใช้นิ้วโป้งดันที่พลาสติก หากว่าพลาสติกชิ้นนั้นสามารถยืดได้ สามารถส่งเข้าร่วมโครงการวนเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อสินค้า (ทิชชู่ ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมเด็ก) ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มกล่องนม พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงซิปล็อก และซองยา เป็นต้น โดยพลาสติกที่ได้รับมาทุก 1 กิโลกรัม โครงการวนจะแปลงเป็นเงิน 5 บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พลาสติกที่จะเข้าร่วมโครงการวนต้องไม่มีสติ๊กเกอร์หรือกระดาษติดอยู่ เนื่องจากกระดาษจะไม่สามารถหลอมรวมกับพลาสติกได้ จึงแนะนำให้ทำการแกะหรือตัดสติ๊กเกอร์และกระดาษออกก่อนส่งเข้าร่วมโครงการ
             พลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่ได้รับมา จะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการหลอมพลาสติกให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ (Reusable plastic) ที่มีความหนาประมาณ 55 ไมครอน ซึ่งหนามากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป โครงการตั้งชื่อว่า “ถุงวน” และด้วยความที่ถุงวนมีความหนามากกว่าถุงปกติ ทำให้ถุงวนสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 12 กิโลกรัม เมื่อถุงวนถูกใช้จนเก่าหรือขาด สามารถส่งคืนให้กับโครงการวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกครั้งได้เรื่อยๆ เป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุด

  ถุงวนด้านหน้า

  ถุงวนด้านหลัง

  จุดรับของโครงการวน กว่า 300 จุดทั่วประเทศ

  โครงการวนได้เริ่มขยายออกสู่สาธารณะมากขึ้น โดยติดตั้งจุดรับพลาสติกในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมจำนวน 280 จุด และต่างจังหวัด 70 จุด (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกที่ไอคอนปักหมุด) เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำพลาสติกมาส่งให้กับโครงการวนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากไม่สะดวกนำพลาสติกไปส่งยังจุดรับของโครงการได้ สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ให้โครงการ

  “โครงการ วน” บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร 02 429 0354

  ความร่วมมือกับโครงการอื่น