นอกจากกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก บมจ.ทีพีบีไอ ยังมีบรรจุภัณฑ์กระดาษ ได้แก่ แก้วและถ้วยกระดาษ ที่มีระบบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยจัดจำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเนินการโดย บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“TMP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ทีพีบีไอ รวมไปถึง บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษ สำหรับใส่ขนมปัง เบอร์เกอร์ เบเกอรี่ หรืออาหารอื่นๆ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและ ภาคอุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิตทั้งในประเทศไทย และ อังกฤษ
 • Consumable Products
 • Flexible Packaging
 • Paper Packaging
 • Global Trading
 • Paper Bag_Twisted Handle

ถุงกระดาษคราฟท์แบบมีหูหิ้ว

Paper Types

 • ผลิตจากกระดาษน้ำตาล 125 แกรม
 • ถุงกระดาษ หูเกลียว
 • 1 แพค มีถุงกระดาษจำนวน 50 ใบ
 
 
ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษคราฟท์

button 2

ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษคราฟท์

button 2

ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษคราฟท์

button 2

ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษคราฟท์

button 2

ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษคราฟท์

button 2

ถุงกระดาษสีน้ำตาล ถุงกระดาษหูหิ้วแบบเกลียว ถุงกระดาษคราฟท์

button 2

28July3