โครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ Moving Together ปลูกป่าฟินเวอร์กับ Bioplastics”

เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560 : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ Moving Together ปลูกป่าฟินเวอร์กับ Bioplastics” กับบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ณ...

Continue reading

  • 1
  • 2