TPBI channel “รู้ทันเทรนด์บรรจุภัณฑ์ 2021” ผ่านช่องทาง YouTube live

TPBI channel “รู้ทันเทรนด์บรรจุภัณฑ์ 2021” ผ่านช่องทาง YouTube live เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทจัดสัมมนาออนไลน์ “รู้ทันเทรนด์บรรจุภัณฑ์ 2021” ผ่านช่องทาง...

Continue reading

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารให้มีความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง...

Continue reading