TPBI มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สนับสนุนโครงการเตียงต่อชีวิตวชิรพยาบาล พร้อมด้วยถุงขยะแดง

  เมื่อวันพุธที่  2 มิถุนายน 2564 คุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท สนับสนุนโครงการเตียงต่อชีวิตวชิรพยาบาล...

Continue reading

TPBI ยืนหยัด เคียงข้างชาวไทยในทุกสถานการณ์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุน "ถุงใส่ขยะ" จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จ.ระยอง และโรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อใช้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในสถานพยาบาล...

Continue reading

TPBI ยืนหยัด เคียงข้างชาวไทยในทุกสถานการณ์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุน "ถุงใส่ขยะ" จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม , โรงพยาบาลสามพราน , โรงพยาบาลนครชัยศรี เพื่อใช้ใส่ขยะทั่วไปซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในสถานพยาบาล...

Continue reading

TPBI channel “รู้ทันเทรนด์บรรจุภัณฑ์ 2021” ผ่านช่องทาง YouTube live

TPBI channel “รู้ทันเทรนด์บรรจุภัณฑ์ 2021” ผ่านช่องทาง YouTube live เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทจัดสัมมนาออนไลน์ “รู้ทันเทรนด์บรรจุภัณฑ์ 2021” ผ่านช่องทาง...

Continue reading

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารให้มีความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง...

Continue reading