บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๔

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ เพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารให้มีความเหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง...

Continue reading

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง #ปีที่ 3

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 1/2561 ของขวัญชิ้นนี้...จากพี่ให้น้อง #ปีที่ 3 กลุ่มบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้กับ โรงเรียนวัดท่าพูด...

Continue reading

สื่อสาร_Sustainability_2020_ขึ้นเว็บ_THSI.jpg

สื่อสาร_Sustainability_2020_ขึ้นเว็บ_CG.jpg