4 วิธีสร้าง “บรรจุภัณฑ์อาหาร” ที่ SME ต้องรู้

บรรจุภัณฑ์อาหาร

หากผลิตภัณฑ์ของคุณมี บรรจุภัณฑ์อาหาร ประเภท บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก  จำพวก ถุงขนม,  ถุงซิปล็อค, ซองฟอยล์, ซองซาเช่, ซองซีล, ซองก้นตั้ง,  ซองกาแฟ,  ซองมีจุก  ถ้าคุณมีดีไซน์  บรรจุภัณฑ์อาหาร เก๋ๆ ของคุณอยู่แล้ว คุณต้องมี…อีก 4 หลักการ!!   ที่ควรรู้ไว้ด้วย เพื่อทำควบคู่ไปกับการออกแบบ


ผู้ประกอบการที่ภาคส่วนธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับ บรรจุภัณฑ์อาหาร ประเภท บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติก  จำพวก  ถุงขนม  ถุงซิปล็อค ซองฟอยล์ ซองซาเช่ ซองซีล ซองก้นตั้ง ซองกาแฟ ซองฝาเกลียว   นอกจากวัตถุดิบที่ใช้ในการปกป้องอาหารแล้ว เพื่อให้เป็น บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยแล้ว  สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ รูปลักษณ์ของสินค้า หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดูโดดเด่น

นั่นเพราะ บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งแรกที่เราจะสื่อสารถึงตัวตนของสินค้า ต่อผู้บริโภค  ดังนั้น สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ดี  จึงเปรียบเสมือนการทำการตลาดให้กับ แบรนด์ และตัวสินค้า ซึ่งสามารถส่งผลถึงยอดขาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ ผู้ประกอบการต้องรู้ และวางแผนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ บรรจุภัณฑ์สินค้า ก่อนออกสู่ตลาด

การออกแบบ บรรจุภัณฑ์อาหาร ประเภท “ซองอาหาร”  ให้โดดเด่นมีอะไรบ้าง

1. สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า

แบรนด์ ต่างๆ พยายามสร้างสรรค์ความแตกต่างให้กับ ของตัวเอง ทั้งในตัวสินค้าและภาคการผลิต ซึ่งเทรนด์การตลาดนี้มีมาอย่างยาวนาน และยังใช้ได้ผลอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน  ตัวอย่างการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า และประสบความสำเร็จ คงหนีไม่พ้น แคมเปญ “Share a Coke” ของโคคา - โคล่า  ที่เป็นแคมเปญในหลายประเทศทั่วโลก โดยการพิมพ์ชื่อ ยอดนิยม ที่มีอยู่ในประเทศนั้น ไว้บนกระป๋อง โดย โคคา – โคล่า ประสบความสำเร็จจากแคมเปญนี้ เป็นอย่างมาก เพราะคนที่ซื้อแล้วเจอชื่อของตัวเอง ก็ถ่ายรูปแชร์ ลงบน เฟซบุ๊ค ทำให้การแชร์และบอก  หากคุณสินค้าของคุณ ต้องใช้ บรรจุภัณฑ์ ประเภท บรรจุภัณฑ์อาหารพลาสติกชนิดอ่อน  เช่น ถุงขนม  ถุงซิปล็อค ซองฟอยล์ ซองซาเช่ ซองซีล  ซองก้นตั้ง ซองกาแฟ ซองมีจุก คุณก็อาจนำ แนวคิดนี้มาใช้ในการออกแบบได้เช่นกัน

แชร์โค้ก


Flexible Packaging


2.เรียบง่ายเข้าไว้

หลายคนเข้าใจว่า การออกแบบสินค้าต้องมีสีสัน ฉูดฉาดดูสะดุดตา และ มีภาพประกอบมากมาย  รวมถึง ถ้าโปรดักของคุณเป็นสินค้าจำพวก ถุงขนม  ถุงซิปล็อค ซองฟอยล์ ซองกาแฟ ซองมีจุก  ประเภทที่เป็น ซองก้นตั้ง และมีการออกแบบตามลักษณะดังกล่าวข้างต้น  เมื่อต้องนำไปวางบนชั้นวางสินค้า และอยู่รวมกัน เมื่อผู้บริโภคได้เห็น อาจจะไม่เช้าในสิ่งที่สินค้าต้องการสื่อถึงจริงๆ  หรือสินค้านี้เป็นสินค้าอะไร   การออกแบบที่ดี ควรบอกได้ว่าต้องการสื่อถึงอะไร และเป็นโปรดัก เดี่ยวกับอะไร

3.บอกเล่าเรื่องราวบนตัวสินค้า

ข้อได้เปรียบของ SME ที่ใช้แข่งขันกับเบรนด์ใหญ่ๆ นั่นคือ การออกแบบโดยมีการ บอกเล่าเรื่องราวที่มาของสินค้า นั้น บนแพกเกจจจิ้ง เพราะ การบอกเล่าเรื่องราว เปรียบเสมือนการสื่อสารผู้บริโดภคได้ทราบว่า สินค้าของเรามีที่มาที่ไปอย่างไร หรือมีต้นกำเนิดจากที่ไหน

ถ้าเป็นโปรดักที่ทำในท้องถิ่น เราอาจจะหารูปที่เป็นจุดเด่นในท้องถิ่นนนั้นมาบอกเล่าเรื่องราว หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำการตลาดแบบ Localization Marketing ถ้าคุณทำธุรกิจกาแฟ และต้องใช้ ซองกาแฟ  ที่เป็น ซองก้นตั้ง คุณอาจจะใส่รูปยอดดอย หรือไร่กาแฟที่เป็นสถานที่เพาะปลูกกาแฟไว้บน ซองบรรจุภัณฑ์

 

ซองกาแฟ

 

 4.บรรจุภัณฑ์สีเขียว

อย่าเข้าใจผิดว่า เราจะให้คุณใส่สีของ ถุงขนม หรือ ถุงกาแฟ ของคุณเป็นสีเขียว  แต่ การใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียว หมายถึง การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในปี 2562 ที่ผ่านมา ทั่วโลกกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาขยะ พลาสติกอย่างจริงจัง หลายประเทศในกลุ่ม EU จึงหันมาให้ความสนใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีมาตรการห้ามการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือสามารถรีไซเคิลได้  หรือเรียกว่า “การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”

ดังนั้น ผู้ประกอบการ บรรจุภัณฑ์อาหาร ต่างๆในชีวิตประจำวัน จำพวก ถุงขนม ซองขนม จำพวก ซองฟอยล์ ซองก้นตั้ง ถุงซิปล็อค ซองมีจุก อาจจะเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่มีส่วนผสมของพืช ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (Biodegradable Product) หรือ สามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิล และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

 

recycleable packaging

 

สรุป  

จะเห็นได้ว่าการผลิต  บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นคุณจะทำ ถุงขนม  ถุงซิปล็อค ซองฟอยล์ ซองซาเช่ ซองซีล ซองก้นตั้ง ซองกาแฟ ซองฝาเกลียว    นอกจากสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ  บรรจุภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ การออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนการสื่อสาร ระหว่างตัวสินค้า กับผู้บริโภค

การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร นั้น จะทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่า สินค้าที่อยู่ข้างใน เป็นสินค้าแบบใด และยังทำให้เกิด Brand Awareness หากการออกแบบนั้น สามารถทำได้โดดเด่น และแตกต่างจกาแบรนด์อื่น  ผู้ริโภคสามารถจดจำได้

นอกจากนี้การผลิต บรรจุภัณฑ์อาหาร   เช่น ถุงขนม  ถุงซิปล็อค ซองฟอยล์ ซองซาเช่ ซองซีล ซองก้นตั้ง ซองกาแฟ ซองฝาเกลียว    หรือ บรรจุภัณฑ์ อุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้โดดเด่นแล้ว ผู้ผลิตยังต้องคำนึงถึงส่งแวดดล้อม โดยต้องคัดสรรวัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย หรือสามารถนำกลับาใช้ใหม่ได้ด้วย เพื่อการสร้างบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

สนใจสอบถามข้อมูล หรือผลิตสินค้า คลิ้กเลยย

Reference

https://www.smethailandclub.com/marketing-5191-id.html

https://brandinside.asia/coca-cola-share-a-coke/

https://epsomsalts.co.uk/epsom-salts-packed-in-recyclable-packaging

https://www.freepik.com/free-vector/people-gathering-coffee-beans-plantation-3d-isometric_6841998.htm#page=3&query=coffee+plant&position=2

https://www.freepik.com/free-vector/organic-spring-flowers-tea-advertising_7089240.htm